HÜSEYİN BİN KEMAL (TAMBURACILAR) CAMİİ

HÜSEYİN BİN KEMAL (TAMBURACILAR) CAMİİ

Küçük bir avlu içerisinde yer alan mescit Hüseyin Bin Kemal tarafından yaptırılmıştır. Yapının özgün dokusu kaybolmuş durumdadır. Dikdörtgen planlı mescidin üzeri ahşap çatı örtülüdür. Sonradan kâgir olarak ilave edilen son cemaat yeri caminin özgün yapısı bozmuştur. Caminin kıble ve kuzeydoğu cepheleri sağırdır. Minare güneybatı cephesinin ortasında yer almaktadır. Beden duvarına gömük olan, tek şerefeli ve […]

Devamını Oku
SELÇUK HATUN CAMİİ

SELÇUK HATUN CAMİİ

Çelebi Mehmet’in kızı Selçuk Hatun tarafından 1455 yılında inşa ettirilmiş. Tek kubbeli, kare plânlı cami kesme taştan yapılmış. Uzun yıllar harap durumda olan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2004- 2006 yılları arasında kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir.   138

Devamını Oku
EMİR ŞAH (BADEMLİK) CAMİİ

BADEMLİK EMİR ŞAH CAMİİ

Cami, Kare planlı ve tek kubbelidir. Duvarlar, kaba yontu taş ve tuğlayla kasetli almaşık örgüye sahiptir. Yan ve kıble cephelerinde; iki alt, bir üst olmak üzere üçer pencere açılmıştır. Son cemaat yeri payeler üzerinde yükselmektedir. Üzeri beşik tonozla örtülüdür. Son cemaat yerinden, silmelerle çerçevelenmiş ve sivri kemer içine alınmış basık kemerli kapıyla harime geçilmektedir. Daha […]

Devamını Oku
BEDEVİZADE AHMET BEY CAMİİ (ALACA MESCİD)

BEDEVİZADE AHMET BEY CAMİİ (ALACA MESCİD)

1954 Yılında temeline kadar yıkılmış, aslına kısmen sadık kalınarak yeniden inşa edilmiştir. Aslının erken Osmanlı camilerinden olduğu düşünülmektedir. Kare planlı caminin üzeri ahşap çarıyla örtülüdür. Kaba yontu kesme taşla inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesindeki minare tuğladan ve tek şerefelidir. Yapının cepheleri iki katlı pencere düzenine sahip olup her katta, ikişerli guruplar halinde toplam dörder pencere vardır. […]

Devamını Oku
Zincirli Kuyu Camii-Yenigün Gazetesi-01 Ekim 2016

ZİNCİRLİKUYU CAMİ

Diğer adı Sivrihisari Mescididir. Çatısının ahşap olduğu bilinen mescit yıkılmış, minaresi yarıya kadar ayaktadır. Balkan Savaşlarına kadar ibadete açık olan cami işgal yıllarındaki saldırılar sonucu büyük hasar gördü. 89

Devamını Oku
GAZİ HOCA CAMİİ

GAZİ HOCA CAMİİ

Çavuşbey Mahallesinde, Gazi Hoca Cami Sokağı’ndadır. II. Bayezid döneminde Gazi Hoca tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 1520 yılları civarında yapıldığı düşünülmektedir. Kare planlı olan cami kesme taş ve tuğla hatılla yapılmıştır. 106

Devamını Oku
ATİK ALİ PAŞA CAMİİ

ATİK ALİ PAŞA CAMİİ

Tekke-i Ali Paşa Vakfı adına tescilli bulunan asırlık caminin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Camiyi aslen Bosnalı olan “Hadım, Tavaşi, Şehit, Eski” lakapları ile de anılan ve iki defa sadrazam olup Şahkulu Vakasında şehit olan (2 Temmuz 1511) Atik Ali Paşa 1506 yılında yaptırmıştır. Atik Ali Paşa, İstanbul Çemberlitaş’taki Atik Ali Paşa Külliyesi’ni ve Karagümrük […]

Devamını Oku
ÇAKIR AĞA CAMİİ

ÇAKIR AĞA CAMİİ

Fatih Sultan Mehmet Han dönemi ileri gelenlerinden Çakır Ağa tarafından 1453 yılında yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde sekbanbaşı olarak görev yapan Çakır Ağa, bu cami dışında İstanbul’da dört cami, Silivri’de büyük bir zaviye ve Bursa’da bir hamam yaptırmıştır. Çakır Ağa Camisi, daha önce 1905 ve 1973 yıllarında da onarım görmüştü 2015 yılında kapsamlı bir restorasyondan […]

Devamını Oku
YAHYA BEY CAMİİ VE HAZİRESİ

YAHYA BEY CAMİİ

Sultan II. Selim’in nedimlerinden Şair Şıpkah Yahya Bey tarafından yaptırmıştır. 1577-78 yılları arasında yapılan caminin Mimar Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Kare mekânlı, kubbeli Camii kesme taş ve tuğla ile almaşık düzende inşa edilmiştir.   130

Devamını Oku
TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ

TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ

Taşlık semtinde yer alan Mahmut Paşa (Taşlık) CAMİİ, Fatih dönemi sadrazamlarından Adli Mahmut Paşa tarafından 1473 yılında yaptırılmış. Zamanla harap olunca Mimar Sinan tarafından onarılmış (Bazı kaynaklara göre Mimar Sinan tarafından yeniden inşa edildiği belirtilmektedir). 1930’lu yıllardaysa terkedilmiş.   1937 yılında tehlike arz ettiği gerekçesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıktırılarak yeniden inşasına başlanmış fakat tamamlanamamıştır. […]

Devamını Oku

İSMAİL AĞA CAMİİ

Edirne’de Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış hayırseverliği ile bilinen İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi olmadığından 1463 yılında yaptırıldığı sanılmaktadır. Sarayiçi’ne giden yol üzerindedir. Baruthane Mevkii’nde olduğu için “Baruthane CAMİİ” adıyla da anılmaktadır. Eski belgelere göre evvelce İsmail Ağa bir de medrese imar etmişti. 1631, 1911 ve 1993 yıllarında da çeşitli onarımlar görmüştür. […]

Devamını Oku
SARUCA PAŞA CAMİİ

SARUCA PAŞA CAMİİ

II. Murad’ın 850 (1446) tarihli vasiyetnâmesinde adı Saruca bin Abdullah olarak geçtiği için Rum asıllı ve II. Murad’ın devşirmelerinden olduğu tahmin edilmektedir (İnalcık, s. 86, 212). Âşıkpaşazâde’nin Mûsâ Çelebi’nin Samakov’daki çatışma sırasında yakalanması olayında 816(1413) adını zikrettiği Terzi Saruca’nın (Târih, s. 84) onunla ilgisi olma ihtimali yüksektir. Onun kul olarak Yıldırım Bayezid’in son dönemlerinde hizmete […]

Devamını Oku
KUŞDOĞAN CAMİİ

KUŞÇU (KUŞ) DOĞAN CAMİİ

Karanfiloğlu Mahallesinde bulunmaktadır. Yapının inşa kitabesi olmamakla beraber yapı hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklarda, yapıyı inşa ettirenin, “Doğan” adında bir zat olduğu belirtilmektedir. Bu zatın, çeşitli kaynaklarda, “Kurt Doğan”, “Kuş Doğan”, “Kurtçu veya Korucu Doğan Bey”, “Doğan Ağa” gibi değişik adlarla anıldığı belirtilmektedir. Caminin yapılış tarihi H.866/M.1461-1462 yıllarına rastlamaktadır. Doğan Beyin bir Yeniçeri ağası olduğu […]

Devamını Oku
ŞEYH SÜCAADDİN CAMİİ

ŞEYH SÜCAADDİN CAMİİ

Cami yıkılmış, geriye sadece minarenin bir bölümü kalmıştır ŞÜCAEDDİN KARAMANİ(Edirne Evliyaları) Tunca Nehri boyunca Tunca (Ekmekçizade) Köprüsü yönünde, set yolundan gidildiğinde doğu tarafında, yalnızca minare kalıntısı bulunan Şeyh Şücaettin Camisi’nin yer aldığı alan görülür. Sultan II.Murat’ın ünlü şeyhlerinden ve tarihçilerin Ebülhayrat adını verdikleri Şüca’nın da bahçesinde gömülü bulunduğu camisi bir mescit ve zaviye olarak yaptırılmıştır. […]

Devamını Oku
SARI SELİM (SOFU BAYEZID) CAMİİ

SARI SELİM (SOFU BAYEZID) CAMİİ

Halk arasında genellikle Sarı Cami olarak anılan bu cami Küçükpazar Semti’nde ibadete açık tek camidir ve yöre cenazeleri bu camiden kaldırılır. Padişah I.Mehmet’in (Çelebi Sultan Mehmet) hocası Sofu Beyazit tarafından yaptırılmıştır. Öncelikle bir zaviye olarak yapıldığı sonradan camiye çevrildiğini yazan kaynaklar da bulunmaktadır.   Zaman içinde çeşitli yangınlar geçirmiş ve buna bağlı olarak ta değişikliklere […]

Devamını Oku