SELİMİYE CAMİİ

Selimiye Camii Fotoğraf Albümü için tıklayın Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır. Yapının mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’ndadır. Edirne’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami, kentin merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen yerdedir. Burada daha önce Yıldırım Bayezid’in bir saray yaptırdığı bilinmektedir. 1569-1575’te Sultan II.Selim’in emriyle […]

Devamını Oku

ESKİ (ULU) CAMİ

Eski Cami Fotoğraf Albümü için tıklayın Edirne’de Osmanlılardan günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapıdır. 15. yüzyılda yapılmış cüsseli camilerin en önemlisidir. Edirne’de zamanımıza ulaşmış ilk orjinal abidevi yapı olarak da bilinir. Bu aynı zamanda devletin büyümesinin de simgesidir. 1403’te Sultan I.Süleyman tarafından yapımına başlanmış, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414’te bitirilmiştir. Mimarı Konyalı Hacı Alaaddin, kalfası […]

Devamını Oku

ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ

Üç Şerefeli Cami Fotoğraf Albümü için tıklayın 1443–1447 arasında, Sultan II.Murat yaptırmıştır. Cami Osmanlı sanatında erken ile Klasik dönem uslübu arasında yer alır. Burada,ilk kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 m. çapındaki büyük merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi olmak üzere altı dayanağa oturur. Yanlarda daha küçük ikişer kubbe ile örtülü kare bölümler vardır. […]

Devamını Oku
II. Beyazıt Külliyesi

II. BEYAZİD CAMİSİ VE KÜLLİYESİ

Tunca Nehri kıyısında bulunan külliye Edirne’nin en önemli yapıtlarındandır. Cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, Erzak depoları ve öbür bölümleriyle geniş bir alana yayılmıştır. Sultan II.Beyazıd’in 1484–1488 yılları arasında yaptırdığı külliyenin mimari Hayreddin’dir. Çok etkileyici bir görünümü olan külliye küçüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle örtülüdür. Yapıların en ilginci 20.55 metre çaplı, tek kubbeli, iki […]

Devamını Oku
EDİRNE DARÜLHADİS CAMİİ - XX. Yüzyıl Başları-1

DARÜL HADİS CAMİİ

Darül Hadis Camisi; Sultan II.Murat döneminde medrese olarak 1435 yılında yapılmış sultan eserlerindendir. (Bazı tarih kitapları, cami ve medresenin ayrı ayrı yapıldığını yazarlar.) Caminin cümle kapısının üzerinde mermere boya ile yazılmış kitabede şöyle yazmaktadır: “Bu büyük Sultan, yüce padişahlar padişahı, yücelerden desteklenen, düşman krallara muzaffer, adalet ve ihsanın gözeticisi, güven kanatlarını en kemal iman üzere […]

Devamını Oku
MURADİYE CAMİİ

MURADİYE CAMİİ

Muradiye Mahallesinde (Küçükpazar), Sarayiçine egemen bir tepeye Sultan II.Murat yaptırmıştır. Yazıtında tarih yoktur. Vakfıyesine ve kaynaklara dayanarak 1436’da yapıldığı sanılmaktadır. Mimarı bilinmemektedir. Yan mekânlı (zaviyeli) camilerin en güzel örneğidir. Ama mekan, arka iki kubbeli mekan ve son cemaat yeri, avlusunda da şadırvan vardır. Cami, dış görünüşünün yalınlığına karşın, iç süslemesi yönünden XV.yy. Osmanlı sanatının en […]

Devamını Oku

EVLİYA KASIM PAŞA CAMİİ

EVLİYA KASIM PAŞA(Edirne Evliyaları) Kasım Paşa sarayda yetişti. Vezir olarak görevdeyken, 1442 yılında Vazag Muharebesinde Osmanlı güçlerinin yenilgisi sonucu görevden alınan Hadım Şehabettin Paşa’nın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu. Macar Kralı János Hunyadi ile 3 Kasım 1443 tarihinde Niş Muharebesinde ve aynı yıl içerisinde İzladi derbendinde yapılan savaşta ağır mağlubiyet aldı. Bu başarısızlıklarından dolayı beylerbeyliği görevinden […]

Devamını Oku
BEYLERBEYİ CAMİİ VE KULLİYESİ

BEYLERBEYİ CAMİİ

Tek ve yarım kubbeden oluşan bu cami, içinde çok ilginç Türk-İslam Mezartaşı örneklerinin bulunduğu bir mezarlığa sahip olup, günümüzde de ibadete açıktır. Hükümet konağından Sarayiçi’ne giden caddenin sağındadır. 1429’da, Sultan II.Murad döneminde Rumeli Beylerbeyi Sinaneddin Yusuf Paşa cami, türbe, hamam ve medreseden meydana gelen küçük bir külliye olarak yaptırmıştır. Yan mekanlı, çokgen planlı tek kubbeli […]

Devamını Oku
GAZİMİHAL CAMİİ

GAZİ MİHAL CAMİİ

Tunca Nehri’nin ve Gazi Mihal Beylerbeyi köprüsünün sağındadır. Mermer kapı üzerindeki yazıtta, 1422’de Mihal Bey’in yaptırdığı bildirilmektedir. Yan mekanlı (zaviyeli) camiler planındadır. Kesme taştan yapının önünde ağır payeli, beş bölümlü bir son cemaat yeri vardır. Tek kubbeli, tek minarelidir. Alçı mihrabındaki yıldızlar ve geometrik bölmelerden oluşan süsleme özgündür. Ancak, mihrabın alt bölümü su basması yüzünden […]

Devamını Oku
MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ

MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ

1440/41’de I. Murad dönemi Alacahisar (Kruševač) sancak beylerinden Mezid Bey yaptırmıştır. Mezit Bey elçi olarak gittiği Eflak’ta Voyvoda Drakula tarafından zalimce yapılan işkencelerle şehit edilmiştir. Mezit Bey bir de hamam yaptırmıştır( MEZİT BEY ÇUKUR HAMAM) Yan mekanlı (zaviyeli) camilerdendir. İnşa edildiği dönemde harim içinin çini, minaresinin sırlı tuğla kaplı olması sebebiyle yapıya “Yeşilce Camii” de denilmektedir. […]

Devamını Oku
YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ

YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ

Edirne’nin XIV.yy’dan, en eski camisidir. Gerek planı gerekse sütun başlıkları yapının haç planlı bir Bizans Kilisesi olduğunu göstermektedir. Yıldırım Bayezid adına camiye dönüştürülürken (1400) temel dışında yeniden yapılmıştır. Yapım tarihini 1396 ya da 1399 olarak gösterenler de vardır. Kilise üzerine yeniden yapılan Caminin kıblesi yapının eksenine uymadığından mihrap haç kollarından birisinin köşesine konmuş, eğimli bir […]

Devamını Oku
ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİSİ

ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİİ

Gazi Mihal Köprüsü’nün Edirne yönündedir. 1429’da yapılmıştır. Mahalle mescidi olup, kesme taştan, tek kubbeli bir yapıdır. Taç kapıdaki taş işçilik ilginçtir. İçten duvarlar rumi bordürlü altıgen çini panolarla kaplıdır. Yer yer çinili alçı mihrap, sekizgen geçmeler, Geometrelik bordürler ve rumi motiflerle süslüdür. Bu caminin yerinde önceleri bir medresenin bulunduğu ve ünlü hukukçulardan Molla Hüsrev’in burada […]

Devamını Oku
HASAN SEZAİ DERGAHI CAMİİ

HASAN SEZAİ DERGAHI CAMİİ

HASAN SEZAİ DERGAHI (Edirne Evliyaları) İslam alimlerinden ve evliya büyüklerindendir. Adı Hasan Bin Ali, mahlası Sezai’dir. Aynı zamanda, Gülşeni tarikatının ikinci şeyh olup mutasavvuflarındandır. Mektubat adlı eseriyle tanınmıştır. Hasan Sezai, yaşadığı çağda Osmanlı hakimiyetinde bulunan Mora yarımadasının Gördes kasabası eşrafından Kurt Beyzade Hüseyin torunu ve Ali Bey’in oğludur. 1699 yılında Gördes’te doğmuştur. Halveti tarikatının (Gülşeni-Sezai) […]

Devamını Oku

MEDRESE ALİ BEY CAMİİ

Camiden günümüze sadece minaresinin kaidesi ile gövdesinin bir bölümü ulaşmıştır. Caminin bulunduğu mahallede Ali Bey’in inşa ettirdiği medrese bulunduğundan dolayı buna izafetle cami, “Medrese-i Ali Bey Camii” olarak isimlendirilmiştir. Fakat gerçekte Ali Bey’in cami ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı caminin asıl banisinin(kurucusunun) ise Mustafa oğlu İbrahim‘in olduğu belirtilmektedir(Rifat Osman, a.g.e., s. 92-93). 1920 yıllarına kadar […]

Devamını Oku
KAZASKER SALİH CAMİİ

KAZASKER SALİH CAMİİ

1600’lü yılların başında yapıldığı sanılan Kazasker Salih Camii iki yıldan az bir sürede restore edilerek Ramazan ayının ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Yalnızca minaresi kalmış olan Kazasker Salih Camii ile ilgili olarak ilk önce 2008 yılında araştırma kazısı yapılmıştı. Kazı ardından yapının projeleri hazırlandı ve kurul onayından geçti. 2013 yılının Temmuz ayında başlayan onarım çalışmaları, […]

Devamını Oku