Edirne Balıkpazarı esnaflarından kunduracı İsmail Güner’in Yüksek Mimar Ali Saim Ülgen’e yazdığı mektup – 20 Eylül 1945