Site Hakkında
Şu an ziyaret ettiğiniz site Edirne’ye gönül vermiş birkaç Edirneli’nin özverili çalışmalarının ürünüdür.

Site, Edirne ilini internet ortamında en iyi şekilde tanıtmak amacıyla oluşturuldu.

Sitemiz Edirne hakkında bilgi edinmek isteyen herkesin ulaşabileceği, bu ulaşımın yanı sıra paylaşmak istedikleriyle yer alabileceği bir ortam niteliği taşımaktadır.

Misyonumuz ilgililerine Edirne’yi her açıdan tanıtmak;onları mümkün olduğunca doyurucu, detaylı ve doğru bilgilerle donatmaktır.

Sizler de bu gönül birliğine ortak olabilir ve insanlığa faydalı bilgiler sunma zevkini bizimle birlikte tadabilirsiniz.

Sitede yer alan yazılar ve yorumların sorumluluğu kişilerin kendilerine aittir, sitemiz sorumlu tutulamaz.

Bizler bu sesleniş ile ilk adımı attığımızı düşünüyor ve ikinci adımı sizlerden bekliyoruz.

EDİRNE WEB GRUBU


“Edirne Web Portalı Genel Prensipleri”

Kullanıcıların Uymaları Gereken Genel Şartlarla İlgili Sözleşme

ü             Bu metin www.edirne.web.tr , www.edirneliyiz.biz , www.trakya.web.tr ve Edirne Web Portalı’na ait ileride eklenecek diğer siteler (Sözleşme boyunca Edirne Web Portalı’na ait yukarıda adları yazılı sitelerle bu sitelere katılacak diğer siteler “Edirne Web Portalı” veya ekleriyle adlandırılacaktır) ile bu sitelere giriş yapan herkes; ziyaretçi, kayıtlı üye, yazar, şair, haberci, yazı gönderen veya ekleyen, şiir gönderen veya ekleyen, haber gönderen veya ekleyen, resim gönderen veya ekleyen, fotoğraf gönderen veya ekleyen, karikatür gönderen veya ekleyen, forum yazan veya ekleyen, yorum yazan veya ekleyen, mesaj yazan veya ekleyen, herhangi türde bilgi yazan ve ekleyen, belge gönderen veya ekleyen kişiler (Bu kişiler bu satırdan itibaren başlayarak sözleşme metni içinde, “Kullanıcı” veya ekleriyle adlandırılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşme hükmündedir. “Kullanıcı”, “Edirne Web Portalı” karşısında bu sözleşmenin tüm hükümlerine uyacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
ü              “Edirne Web Portalı’na”, girişi yapan her “Kullanıcı” sözleşmede yer alan maddelerin tümünü kabul etmiş sayılır. Üyelik ve üyelik dışı kanallardan gönderilen veya eklenen; herhangi bir türdeki yazı, haber, şiir, resim, fotoğraf, karikatür, forum, yorum, mesaj, hangi türde olursa olsun her tür bilgi ve belge (Bu satırdan itibaren “Eser” veya ekleriyle adlandırılacaktır) için halen geçerli ve kullanılabilir durumda bir elektronik internet adresi göstermek zorunluluğu vardır. Her iki kanaldan söz konusu işler için giriş yapanların hepsi kayıt işlemi sırasında verdiği bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin yanlış verilmesinden doğacak her türlü sorumluluğu kabul ettiğini bu sözleşmeye dayanarak peşinen beyan ve taahhüt eder.
ü              “Kullanıcı”, kendilerine ait bilgilerle şifresinin saklanım ve kullanımından doğacak her türlü zarardan doğrudan sorumludur. Şifresini başkalarına bildirmemeyi ve şifrenin birileri tarafından ele geçirilerek sisteme girilmesi durumunda “Edirne Web Portalı” içinde yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunu üstlenmeyi peşinen kabul eder. “Kullanıcı”, “Edirne Web Portalı” içinde mevcut kimlik, elektronik internet adresi, MSN, Skype, Yahoo Messenger ve benzeri bilgileri başka site ve sistemlere bildiremez, onlarla paylaşamaz. Yalnız kendisine ait bilgi, belge ve “Eserler” doğal olarak bunun dışında kalır.
ü      Üyeler; üyeliklerini iptal etmeden yeni bir kullanıcı adı yani rumuzla “Edirne Web Portalı” sitelerine kayıt yapamaz. Aksine hareket edenlerin üyelikleri, diğer site kullanıcılarının huzur ve eşitliği prensipleri nedeniyle “Edirne Web Portalı” yönetici ve yetkilileri tarafından tek taraflı olarak iptal edilir.
ü              “Edirne Web Portalı”; isteyen “Kullanıcının” kimlik bilgilerini gizli tutar. Yalnız resmi makamlarca “Kullanıcıya” yönelik kovuşturma, suç duyurusu ve ayrıca yasaların öngördüğü yerlerden başvuru gelmesi halinde, “Kullanıcının” kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. “Edirne Web Portalı” içine giriş yapan her “Kullanıcı”  bu maddeleri kabul etmiş sayılır. Buna; “Kullanıcının”, “Edirne Web Portalı’nın” çalışmasına engel çıkaracak şekilde davranması, sabotaj veya saldırı yaptığının saptanması, diğer “Edirne Web Portalı”  “Kullanıcılarını” rahatsız etmesi de dahildir.
ü              “Kullanıcı” eserlerinin tüm hakları eser sahiplerinindir. “Edirne Web Portalı” sayfalarında bulunan “Eserler” için hiç kimse, “Edirne Web Portalı’ndan”hiçbir şekilde hak talep edemez. “Eserlerin” içeriğinden yalnız “Kullanıcı” sorumludur. “Edirne Web Portalı”, yazı içerikleri nedeniyle hiçbir yükümlülük kabul etmediği gibi, “Edirne Web Portalı” kuralları, genel ve özel ahlâk kuralları, gelenek ve yasalara aykırı “Eserler” saptandığında yöneticiler tarafından yayından alınarak silinir.
ü              “Edirne Web Portalı”, kendisine ve diğer üyelere zarar vereceğine inandığı her türlü “Eseri” yayından kaldırma hakkına sahiptir. “Kullanıcıların” site üzerinde yaptığı işlemler IP numaraları ile birlikte “Edirne Web Portalı” veri tabanına kaydedilir. “Edirne Web Portalı” içinde yer alan, her türlü “Eserin” her ne nam altında olursa olsun her türlü sorumluluğu “Kullanıcıya” aittir. Bunlardan “Edirne Web Portalı” sorumlu tutulamaz. “Edirne Web Portalı” bu tür olaylar karşısındaki yükümlülüğü, ilgili kurumlarca yapılacak soruşturmada “Kullanıcının” IP ve elektronik internet adresini vermekten ibarettir.
ü             “Edirne Web Portalı”, diğer “Kullanıcılardan” gelen talepleri inceleyip karara bağladıktan sonra, gerektiğinde herhangi bir “Kullanıcının” haklarını geçici bir süre için dondurma veya tümüyle iptal etme hakkına da sahiptir. Böyle bir karar alındığında “Eser” veya diğer bilgilerin “Edirne Web Portalı” sayfalarında kalıp kalmama halini tayin hakkı yine “Edirne Web Portalı’na ” aittir. “Edirne Web Portalı” sayfalarında yer alan hakaret içeren yazı ve sözlerden, yazıyı yazan “Kullanıcı” sorumludur. “Edirne Web Portalı” bu tür yazıları saptayabildiği anda site prensiplerinin gereğine göre hareket eder. Bunun dışında “Edirne Web Portalı” hiçbir yükümlülük taşımamaktadır.
ü              “Edirne Web Portalı”,”Kullanıcıların” siteden uzaklaştırılış nedenlerini diğer üyelerin bilgilerine sunup sunmama hakkına da sahiptir. Bunu site içi yolları kullanıp arzuladığı tarz ve şekilde yapabilir. “Edirne Web Portalı” ile “Kullanıcılar” arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda “Edirne Web Portalı” tarafından site üzerinden yapılacak yayınlar “Kullanıcıya” tebliğ niteliğindedir. Anlaşmazlık halinde “Edirne Web Portalı” sitesindeki bilgiler delil kabul edilir.
ü              “Edirne Web Portalı” prensiplerine aykırı mesajlar gerekli görüldüğünde, site içindeki herhangi bir sayfadan yayınlanarak diğer “Kullanıcıların” durumdan haberdar edilmesi sağlanır.
ü              “Kullanıcılar” her türlü; düşünce, inanç, kişi, kurum, kuruluş, ırk, ulus ve cinsiyeti küçük düşürme amacı taşıyan “Eser” ekleyemez. Herhangi bir din ve herhangi bir siyasi akım propagandasını yapamaz. Bu tür “Eserlerin” saptanması halinde “Eser” silinir. Bunun için “Kullanıcının” haberdar edilmesi gerekmediği gibi “Kullanıcı”, “Eserin” yeniden yayına sokulması için herhangi bir talepte bulunamaz.
ü              “Edirne Web Portalı”, yaptığı yayını “Kullanıcılara” ilân etmeden durdurabilir. Bu eylem için, hiç kimse hak talep edemez. “Kullanıcılık” haklarının elde edilmesi ve bunların kullanılmaya devamı, site yönetiminin tasarrufunda bulunmaktadır. “Kullanıcıların”, “Kullanıcılık” vasfının sona ermesi haline karşı da herhangi bir itiraz hakları bulunmamaktadır.
ü              “Edirne Web Portalı”, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ya da tümünü kısmen ya da tamamen hiçbir uyarıya gerek görmeden değiştirebilir, yenileyebilir, iptal edebilir. Bu hakları saklıdır. “Edirne Web Portalı”na giriş yapan her “Kullanıcı”, bu sözleşmeyi okumakla yükümlü olduğundan bu maddeleri de kabul etmiş sayılır.