EDİRNE WEB PORTALI
Ana Sayfa Haberler Dosyalar Yazılar Üyeler Anketler Forum
Arama :  
DUYURU : (28.12.2006 16:40:50) Sizler için hazırladığımız Edirne Web Araç Çubuğunu buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirerek kurun. Online radyo dinleyin, Google ile gelişmiş aramalar yapın, güncel hava tahminlerini edinin. Yeni gelişmelerden haberdar olun. Sohbet edin, dostluklarınızı güçlendirin...
   
    ..:: Yazarlar ::..
    Istatistikler

 

Üyelik
Son Üye:ORHAN AFACAN

Site Hitleri
Bugün : 2211
Dün : 5065
Toplam : 17901902

 En Son Online 10 Üye
 ORHAN AFACAN
 Halisaga
 busratekin
 zxzx
 KEMAHLI
 REGAL
 1
 Vesi
 Aycan Tulun
 onlyfaust
 En AKTiF 10 Üye
 4.MURAT
 eylül
 jougernaought
 Editor
 efsane22
 leblebi
 aylin
 vet22
 ErkanGocuk
 Vesi

Web Bilgileriniz
Port:49418
İp'niz:3.80.60.248

 

    Milletvekillerimizden
    İletişim

 

 
 Haber
 
habereditor@edirne.web.tr 
 Makale
 
makaleditor@edirne.web.tr 
 Webmaster
 
webmaster@edirne.web.tr 
 Site Yöneticisi
 admin@edirne.web.tr
  MSN
 
msn@edirne.web.tr
 ICQ
 ICQ :43 48 82 90

 

    Destek

EDİRNE WEB PORTALI : YAZARLAR

85 YIL ÖNCESİ (Ömür BODENSTAFF)... Edirne Web Portalı - www.Edirne.web.tr
 Ömür BODENSTAFF -> 85 YIL ÖNCESİ

 “Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lazımdır”
                                                                                                                                1923 Atatürk

 Lozan´ın kabulü ve barışın sağlanması ile geride Türk Devleti´nin siyasal yapısını belirleyecek devlet şeklinin ve adının ne olacağı sorunu kalmıştı. T.B.M.M.´nin varlığı ile egemenliğin kayıtsız-şartsız ulusa ait olan insan haklarına dayanan bir devlet sistemi kurulmuştu. Fakat gerek halkın gerekse Meclis içinde bulunanların büyük kısmı Padişah´a dinsel ve geleneksel bağlarla bağlıydılar. Padişah´ın işgal ettiği Saltanat-Hilafet makamı yüzyıllardır kökleşmiş bir teokratik sistemdi. 1300 yılından beri de Osmanoğullarından başka hiçbir aile iktidar olmamıştı. Egemenlik biri dinden diğeri gelenekten gelen iki kaynaktan çıkıyor ve Padişah´ta toplanıyordu. Gerçi İttihat Terakki bu gücü kırmıştı fakat sistemin özünü yani egemenliğin kaynağını ve kullanılış biçimini değiştirememişti.

 Egemenliğin tanrı hakları sisteminden insan hakları sistemine geçişin bir sonucu olarak Padişah´tan ulusa geçişi bir ilke ve ülkü olarak Amasya Genelgesi´nde ortaya konmuş ve 23 Nisan 1920´de B.M.M.´nde somutlaşmıştı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da bu temel üzerine oturmuştu. Kurtuluş Savaşı ulusal bağımsızlık yanında ulus egemenliğini de açık bir biçimde ortaya koyduğu için Padişah daha başından beri milliyetçilerin amansız düşmanı kesilmişti. M. Kemal Paşa Padişah´ın ihanetini bildiği halde henüz zamanı olmadığı için Padişah´ı hedef almadı. Genç subaylık yıllarından beri inandığı ve Erzurum´da Mazhar Müfit´e not ettirdiği "Cumhuriyet" inancını "Ulusal bir sır" olarak sakladı. Kurtuluş Savaşı, içinde "Cumhuriyetçi" bir düşünceyi ortaya atmak iç parçalanmaya yol açacağı için bu yola gitmedi. Hatta Sivas Kongresi sırasında "Cumhuriyet" ilan edelim önerilerini red etmişti.

 Fakat Kurtuluş Savaşı´nın Başkomutanı Türk Ulusu´nun kurtarıcısı M. Kemal Türkiye´nin siyasal yapısını değiştirmenin ilk adımını Saltanat´ın kaldırılmasını sağlamakla attı. Saltanat´ın kaldırılışına en yakın arkadaşları bile karşı çıkmışlardı. Meclis´te tutucu kanat direndiyse de M. Kemal Paşa´nın kararlı ve sert tutumu sonucu Saltanat´ın kaldırılışı sağlandı. Fakat onun bu sert tutumu endişe doğurdu. Bunun bir başlangıç olduğunu görenler çeşitli yöntemlerle M. Kemal Paşa´yı engellemeye çalıştılar.
 
 2 Aralık 1922´de Meclis´e muhalif grup tarafından bir öneri verildi. "İntihab-ı Mebusan Kanunu"nda değişiklik yapılmasını isteyen önergede "Büyük Millet Meclisi´ne üye seçilmek için Türkiye´nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak ve seçim çevresine yeni gelenlerin ise en az beş yıl oturmuş olmaları" gerektiği kanun hükmü haline getirilmek isteniyordu. M. Kemal Paşa´yı milletvekili seçilmekten yoksun bırakmak isteyen bu önerge üzerine söz alan. M. Kemal Paşa doğum yerinin Türkiye´nin sınırları dışında kaldığını. Bir yerde beş yıl oturmadığını belirttikten sonra düşmanlara karşı savaştığını vatanı kurtarmak için hiç bir yerde beş yıl oturamadığını hatırlatıp, ulusun sevgisini kazanmış bir insan olmasına rağmen kendisini yurttaşlık haklarından yoksun bırakmak isteyen bu kimselerin bu yetkiyi kimden aldıklarını sordu. Önerge red edildi.

 Mustafa Kemal´in kamuoyu yoklaması yapmak üzere 14 Ocak 1923´de Batı Anadolu´da bir geziye çıkmasını fırsat bilen muhalif grup O´nun Ankara´dan ayrıldığının ertesi günü "Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi" başlıklı bir broşür yayınladılar. Broşürün önceden hazırlanmış olduğu ve M. Kemal´in Ankara´dan ayrılmasını fırsat bilerek dağıtıldığı anlaşılıyordu. Broşürün ana fikri islam kamuoyunun son gelişmelerden (Saltanatın Kaldırılışı) büyük ızdırap içinde bulunduğu Hilafet´in hükümet demek olduğu ve Hilafet´in hukuk ve görevlerini yok etmenin hiç kimsenin hiç bir meclisin elinde olmadığı esaslarına dayanıyor "Halife Meclisin Meclis Halife´nindir." sözleriyle bitiriyordu. Yürütme yetkisinin Halife´ye verilmesini, ve Meclis´in aldığı kararların ve kanunların Halife´yi bağlamayacağı dolayısıyla Meclis´in çıkardığı Saltanat ve Hilafet ile ilgili yasaların meşru olmadığı görüşü savunuluyordu. Bu bildiri M. Kemal´e ve O´nun gerçekleştirmek istediği devrime bir tepki idi.

 İzmit´e gelen M. Kemal din ve hilafet konusunda yaptığı açıklamada
    "Türkiye Büyük Millet Meclisi Halife´nin değildir ve olamaz Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız ve yalnız Ulusundur."
    dedi. T.B.M.M.nin büyük programının tam bağımsızlık kayıtsız şartsız ulusal egemenlik esaslarına dayandığını teokratik devlet. biçiminin ve buna bağlı bütün toplumsal düzenin ve çıkarların yıkılacağını belirtti.

 16 Ocak´ta yaptığı toplantıda Hilafet´in dinle ilgisi olmadığını siyasi bir mevki olduğunu idare-i maslahatçılıkla devrim yapılamayacağını belirtikten sonra
"Devrimin kanunu mevcut kanunların üstündedir. Bizi öldürmedikçe bizim kafamızdaki cereyanı boğmadıkça başladığımız devrim ve ilerleme bir an bile durmayacaktır."
diyerek gericilere gerekli yanıtı verdi. Basınla iyi ilişki kurmak istediği için İzmit´te yaptığı basın toplantısında "Devrim" yapılacağını açıklarken Meclis´te birliğin sağlanması için "Müdafaa-i Hukuk Gurubu"nun gerekli olduğunu bunun dışındaki grupların yararlı olmadığını belirtti ve İttihatçılardan ülke yararı için politikaya karışmamalarını istedi.

"Ulusal hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için bir vicdan ve namus borcu olsun."

 Sözleriyle bir kez daha yineledi. Bu sırada Lozan´ın ilk görüşmeleri kesildiği için İsmet Paşa ile Ankara´ya döndü. Meclis´te gizli oturumlar çok sert geçmişti. Trabzon mebusu Şükrü Bey´in Topal Osman tarafından öldürülüşü M. Kemal´e saldırılara yol açmıştı. M. Kemal´i kendilerine büyük engel gören tutucu gerici ittihatçılar çıkarcı gruplar O´na karşı muhalefette birleşiyorlardı. Yakın arkadaşlarından Rauf Bey Karabekir Refet Ali Fuat Paşa´lar da yavaş yavaş yanından ayrılıp Hilâfetçilere kuvvet veriyorlardı.

Saltanatı geri getirmek isteyen gericilerin çalışmaları karşısında arkadaşlarının kendisini yalnız bıraktığını gören M. Kemal 20 Mart 1923´te Konya´da yaptığı bir konuşmada Türkiye´yi Ortaçağ karanlığına çekmek isteyen gericilere karşı tutumunu açıkça şu sözleriyle belirtti:
     "Eğer onlara karşı benim şahsımda bir şey anlamak isterseniz derim ki ben şahsen onların düşmanıyım. Onların olumsuz yönde atacakları bir adım yalnız benim şahsi imanıma değil yalnız benim amacıma değil o adım benim ulusumun hayatıyla ilgili o adım benim ulusumun hayatına karşı bir kasıt o adım ulusumun kalbine yöneltilmiş zehirli bir hançerdir. Benim ve benimle aynı fikirde olan arkadaşlarımın yapacağı şey mutlaka o adımları atanları tepelemektir.....”  “Sizlere bunun da üstünde bir söz söyleyeyim. Örneğin eğer bunu sağlayacak kanunlar olmasa bunu sağlayacak meclis olmasa öyle olumsuz adım atanlar karşısında herkes çekilse ve ben kendi başıma yalnız kalsam; yine tepeler ve yine öldürürüm."

   Cumhuriyet´e doğru gidiş bu kararlı sözlerle açıkça görülüyordu. M. Kemal Paşa 8 Nisan 1923´de dokuz ilkede görüşlerini toplatarak programını belirlerken siyasi biçimlenmeyi de hazırladı. Savaş zamanının T.B.M.M.´nin görevi son bulmuştu. Bu sebeple Meclis kendini dağıtıp seçime gitme kararı aldı. M. Kemal dağılmadan önce Meclisten 15 Nisan´da Saltanatı geri getirmeye çalışanları vatan haini kabul eden bir kanun değişikliği ile

"Hıyanet-i Vataniye Kanunu´na ileride gerekirse yine İstiklal Mahkemeleri kurma fırsatını veren bir ek getirdi."

 Yeni kurulacak Meclis´te kuvvetli bir kadro oluşturmayı ve böylece Cumhuriyet´i ilan etmeyi düşünen M. Kemal´in bu çalışmaları yakın arkadaşlarının kendisinden uzaklaşmasını hızlandırdı. Rauf Bey ve arkadaşları M. Kemal´in partiler üstü kalmasını politikaya karışmamasını önererek O´nu pasif duruma getirmek istiyorlardı. Rauf Bey´in İsmet Paşa ile aralarının açılması da bu ayrılığın başka bir yönü idi. Lozan´dan dönen İsmet Paşa´yı karşılamak istemeyen Rauf Bey Başbakanlıktan bile istifa etti.

 İkinci Meclis toplandıktan sonra Lozan´ı onayladı. Artık sorun Türkiye´nin rejiminin belirlenmesiydi. M. Kemal 22 Eylül 1923´de "Neue Treie Presse" adlı bir Viyana gazetesi muhabiriyle yaptığı görüşmede 23 Nisan 1920´de kurulan sistemin Cumhuriyet olduğunu fakat adının açıklanamadığını belirtip yapılacak işin yalnızca isim koymak olduğunu söyledi.

 Yeni devletin başkentinin neresi olacağı da bir sorundu. Ankara 1920´den beri bu işi yapıyordu. Merkezi ve güvenli durumu ortada idi. Meclis´te uzun tartışmalardan sonra 13 Ekim´de Ankara başkent olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Cumhuriyet´in İlanı´na bir adım daha yaklaşılmıştı.

 M. Kemal´e Cumhuriyet´in İlanı´na fırsat veren bir hükümet buhranı oldu. Başbakan Fethi Okyar Bey´e karşı Meclis´te muhalefet oluşması üzerine M. Kemal
"Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti Vekili Fevzi Paşa"nın
Dışında. Kabinenin istifasına karar verdi ve 27 Ekim´de uygulandı. Mevcut sisteme göre her bakan Meclis tarafından tek tek seçiliyordu. İstifa eden bakanlar yeniden seçilirlerse görev kabul etmeyeceklerdi. Bu sırada Rauf Bey Kazım Karabekir Ali Fuat Refet Paşalar İstanbul´da bulunuyorlar ve temasları Halife´ye yakınlık gösterileri oluyordu.
  Ankara´da´ ise kabine kurulamıyordu. Bu gelişmeler üzerine "Cumhuriyet İlanı" ile işi kökünden çözmeye karar veren M. Kemal 28 Ekim gecesi Çankaya´da İsmet Paşa ve bazı kimseleri toplantıya çağırdı ve "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." diyerek kararını açıkladı. Misafirlerin ayrılmasından sonra İsmet Paşa´yı alıkoydu ve birlikte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu´nda gerekli değişikliği sağlayacak önergeyi hazırladılar. Ertesi gün saat 10´da Parti grubunda yapılan toplantıda M. Kemal Paşa Genel Başkan olarak Hükümet buhranının mevcut sistemden kaynaklandığını bunun çözümünün istikrarlı bir sistemde olduğunu belirttikten sonra değişiklik önergesini okuttu:

 1 - Türkiye Devleti´nin Hükümet şekli Cumhuriyettir
 2 - Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur
 3 - Türkiye Devleti Hükümetin idare şubelerini, İcra Vekilleri (Bakanlar Kurulu) vasıtasıyla idare eder

 Bu önerge Parti toplantısında tartışıldı Büyük Millet Meclisi´nin aynı akşam (29 Ekim 1923) saat 18:45´de yaptığı toplantıdan sonra 20.30´da "YAŞASIN CUMHURİYET" sesleri arasında Cumhuriyet ilan olundu ve yeni Türk Devleti´nin adı kondu. "TÜRKİYE CUMHURİYETİ" Hemen arkasından da Türk Ulusu´nun kurtarıcısı Gazi M. Kemal oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüye gelen Cumhurbaşkanı M. Kemal kendisini Cumhurbaşkanı seçen Meclis´e teşekkür ettikten sonra

"Son yıllarda Ulusumuzun fiili olarak gösterdiği kabiliyet ve istidat kendi hakkında kötü düşüncede bulunanların ne kadar tetkikten uzak görünüşe önem veren insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Ulusumuz kendisinde bulunan nitelikleri ve değeri Hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasına çok daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünyada işgal ettiği yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir... Türkiye Cumhuriyeti mutlu başarılı ve muzaffer olacaktır."
Sözleriyle konuşmasını tamamladı. M. Kemal Cumhurbaşkanı seçildiğinde henüz 42 yaşındaydı. Cumhuriyetin ilk Başbakanı İsmet Paşa oldu.

  19 Mayıs 1919´da Samsun´da başlayan yeni ve bağımsız bir Türk Devleti kurmak savaşı dış ve iç düşmanlara karşı başarıyla sonuçlanarak Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kurtuluş Savaşı´nın inanç ve başarısı nasıl Atatürk´ün eseri idiyse Cumhuriyet de yine O´nun eseri idi. İleriki yıllarda bunu şu sözleriyle belirtti.
           
                   "Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti´dir."

 20. yüzyılına. girilirken Abdülhamid´e karşı başlayan Genç Türk hareketi gittikçe kuvvetlendi ve 1908´de II. Meşrutiyeti getirdi. Fakat 31 Mart gerici ayaklanması ile 1909´da iç buhran yaşandı. II. Meşrutiyet de İmparatorluğu kurtaramadı. Osmanlıcılık İslamcılık Batıcılık ve Türkçülük akımlarının çatıştığı bu dönem içte buhranlar anarşi yaratırken dışta da Trablus ve Balkan Savaşları´nda büyük yenilgi ve tüm Makedonya´nın kaybı ile sonuçlandı. İktidarı ele geçiren İ.T. ise diktatörlüğe gitti. İ.T. nin üç güçlü adamı Enver Talat ve Cemal Paşalar 1914 yılında başlayan, Birinci Dünya Savaşı´na Almanya yanında girerlerken İmparatorluğun kaderi de çizilmiş oldu. Bu savaştan çok ağır kayıplarla yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu Mondros Ateşkesi ile kayıtsız şartsız teslim oldu.

 Yüz yıldan beri süren Doğu Sorununun çözümü Avrupa´nın Hasta Adamının mirasının paylaşılması ile Türk Ulusu´nun dünya siyasi tarihindeki varlığı ortadan kaldırılmak isteniyordu. Savaş içinde gizli anlaşmalarla İngiltere Fransa Rusya ve İtalya Osmanlı İmparatorluğu´nun paylaşılmasını kararlaştırmışlardı. Fakat Rusya´da devrim çıkınca anlaşmalar önemini yitirdi. Türk Ulusu´nun hakkında karar verecek en büyük kuvvet İngiltere idi. İngiltere Batı Anadolu´yu Yunanistan´a veriyor Doğuda bir Ermenistan ve Kürdistan kurmak istiyor Türk yurdunun geri kalan yerlerini de Fransa ve İtalya ile paylaşıyordu.

  Ülkenin yağmalanmasına boyun eğen Padişah ve Hükümet kurtuluşu İngiliz himayesinde görüyorlardı. Halk ve aydınlar çaresizlik içinde çoğunluk kadere boyun eğmiş görünüyordu. Kurtuluş çareleri arayanlar Padişah-Halifesiz bir çare düşünemiyordu. Kurtuluşu Amerikan mandasında görenler veya yörelerinin kurtuluşunu sağlamak için çalışanlar vardı Birinci Dünya Savaşı´nın sonundaki perişan ve çaresiz durumda bir tek insan M. Kemal top yekun kurtuluş ve tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak düşüncesiyle Samsun´a geldi. O´nun yola çıktığı sırada ise Yunanlılar İzmir´i işgal ediyorlardı. Padişah ve Hükümet ise İzmir´i Yunanlılara veren İngilizlerin hala körü körüne her isteğine boyun eğiyorlardı. Düşmanla işbirliği yapan Padişah ve İstanbul Hükümeti´nin bu tutumları karşısında M. Kemal ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik savaşının esaslarını Amasya´da ulusu ve orduyu Padişah-Halifeye karşı ayaklandırmak şeklinde belirledi.

 Erzurum ve Sivas Kongreleri´nde de bu esaslar içinde yeni bir Türk Devleti´nin kuruluşunun ulusal bilinçlenme idari siyasi örgütlenmesini de gerçekleştirdi. Misak-ı Milli ile bu esaslar İstanbul´da bir kez daha ortaya konunca İngilizler İstanbul´u işgal ettiler. Bundan yılmayan M. Kemal Ankara´da ulusun meşru iradesinin eseri olan ulusal egemenlik prensibini B.M.M. ile ortaya koydu. Fakat bütün bunların gerçekleşmesi çok büyük güçlükler ve olanaksızlıklar içinde yapılıyordu. Bir yandan İtilaf Devletleri ve Yunan saldırısı ve baskıları bir yandan Padişah ve İstanbul Hükümeti´nin M. Kemal ve B.M.M.´ni gayri meşru ilan etmesi Türk Ulusu´nu olumsuz yönde etkiledi. Türk Ulusu yüzlerce yıldan beri dini ve geleneksel iktidar kabul edilen Padişah-Halife ile bu değerleri yıkan ve yerine ulusal egemenlik değerleriyle ulusu bir araya toplamak isteyen M. Kemal hareketi arasında bir süre bocaladı. Yer yer B.M.M.´nin otoritesine karşı ayaklanmalar çıktı.

 Doğu Anadolu´da Ermenilere Güneyde Fransızlara karşı savaşıldı. Batıda Yunan Taarruzu ve iç ayaklanmalara karşı Kuva-yı Milliye ile çözüm bulan B.M.M. daha sonra düzenli ordu kurar. I. ve II. İnönü Savaşları ile ilk askeri başarılarını sağladı. Diğer yandan dış ilişkilerde Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması´nı imzaladı. Sakarya Meydan Savaşı´nda Yunan Ordusu´nu yendi. Fransa ile de anlaşan Türkiye İtilaf bloğunu da parçaladı. 26 Ağustos´l922´de başlayan ve 9 Eylül´de İzmir´de Yunan Ordusu´nun denize dökülmesi ile son bulan Büyük Taarruz Türkiye gerçeğini ve Türk Ulusu´nun yenilmez azmini bütün dünyaya kanıtladı. Askeri başarısını Mudanya Ateşkesi ve Lozan antlaşması ile de onaylattı. Emperyalizme karşı yapılan bağımsızlık savaşını kazanan  "Türk Mucizesi"ni  yaratan Türkiye´nin bu başarısı bütün Mazlum Uluslara örnek oldu. M. Kemal Kurtuluş Savaşı´nın bittiği yerde; Türkiye´nin çağdaşlaşma savaşını başlattı. 1 Kasım 1922´de Saltanat´ın kaldırılışı ve 29 Ekim 1923´de Cumhuriyet´in İlanı ile Türkiye yeni devlet sistemini Fransız Devrimi ile ortaya konan insan haklarına dayanan

               "Ulusal ve Laik Devlet"i gerçekleştirmiş oldu.


28.10.2008
Ömür BODENSTAFF Diğer yazıları için TIKLAYIN
Ömür BODENSTAFF SON 10 YAZISI
Senden Bir Tane Daha Yok (16.02.2010)
Dostluğunu Fark Ettirdin Mi Hiç? (11.02.2010)
UFAK, TEFEK NASİHATLARIM… (11.01.2010)
DOSTLARIM!!! (29.12.2009)
Ömrünün Uzunluğu Kendine Bağlı (20.12.2009)
AMA’LARLA DOLU YAŞAM (14.12.2009)
Kuzular  İçin  Aslanlar (08.12.2009)
Edirne’yi Edirne Yapan (01.12.2009)
24 KASIM 1981   (23.11.2009)
“Her Canlı Bir Gün Mutlaka Ölür”…de (31.03.2009)

    Arıyoruz, Anıyoruz
  
    Üyelik
 
 Kullanıcı Adı :
Şifre : 
Kod :
43481
 
Yeni Kayıt !
Şifremi Unuttum !
 
    Yeni Yazılar
    .. Faydalı Linkler ..
 

 
    Edirne'de Hava
 
EDIRNE HAVA DURUMU
EDIRNE HAVA DURUMU

 
    Günlük Fal
 

Burcunuzu seçin, falınızı okuyun

Muneccim.com 'un katkılarıyla

 
    Takvim
 
« Şubat »
Pz Sl Çş Cm Ct Pa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
    Ara & Bul
 

 
Edirne.Web.tr Web 
 

 
    Yeni Forumlar

Ana Sayfa Haberler Dosyalar Yazılar Üyeler Anketler Forum
Arama :  
Copyright © 2004 - 2019  EDİRNE WEB PORTALI
Bir Edirne Web Grubu sitesidir.